KSIĘŻA W PARAFII

KSIĘŻA W PARAFII

Ks. Prałat Edward Nowakowski - proboszcz.

Urodził się 26.06.1959 roku w Kłonnie w diecezji radomskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 08.06.1986 roku z rąk kardynała Józefa Glempa, w tym samym roku otrzymał tytuł mgr teologii na ASTK. Jako wikariusz pracował w: Czerniewicach, Kutnie w parafii św. Stanisława w Łąkoszynie i w Sochaczewie w parafii św. Wawrzyńca. Następnie został przeniesiony do Warszawy do parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. 27 czerwca 1995 roku został nominowany na proboszcza parafii Ofiarowania Pańskiego w Natolinie – Wyżynach. Godność Kanonika otrzymał w 2003 roku, a godność Prałata 18 czerwca 2006 roku. 
Ks. Michał Chutkowski - wikariusz.

Urodził się w 1978 roku w Warszawie, święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Kardynała Józefa Glempa w 2004 roku. Kończąc studia napisał pracę z Teologii Duchowości nt. „Wychowanie do celibatu jako element formacji ludzkiej w świetle posoborowych artykułów - Ateneum Kapłańskiego – z lat 1967-2002”. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Św. Rodziny w Ursusie (2004 – 2008), św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie (2008 - 2009), Wniebowstąpienia Pańskiego w dekanacie ursynowskim (2009 - 2011). Od 28 sierpnia 2011 roku jest wikariuszem naszej Parafii.Ks. Maciej Ziembicki - wikariusz.

Urodził się w 1979 roku w Grójcu, pochodzi z Parafii św. Małgorzaty we Wrociszewie. W 2008 roku ukończył studia pisząc pracę magisterską z Teologii Duchowości nt. „Maryjna pobożność ludowa w polskiej literaturze posoborowej” i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Po święceniach kapłańskich skierowany został do Parafii św. Szczepana w Raszynie (2008 – 2010). Następnie był wikarym w parafii św. Mikołaja w Grójcu (2010 - 2013). Od dnia 26 sierpnia 2013 roku jest wikariuszem w naszej Parafii.Ks. Krzysztof Kucharski - wikariusz.

 
Urodziłem się 9 lipca 1977 roku w Warszawie, w rodzinie należącej do tzw. inteligencji technicznej. Zgodnie z genami ukończyłem Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a nawet obroniłem tam w 2006 roku doktorat nt. komputerowego rozpoznawania twarzy. Pracowałem następnie przez 4.5 roku w Guildford w Anglii jako inżynier w laboratorium naukowo-badawczym zajmującym się komputerowym przetwarzaniem obrazów. Kiedy mieszkałem w Anglii Pan Jezus zaproponował mi, żebym został księdzem, co mnie zupełnie zaskoczyło, ponieważ takiej ścieżki kariery nigdy wcześniej nie brałem pod uwagę. Z kolei On, jak się przekonałem na własnej skórze, jest bardzo pomysłowy. Tak w końcu września 2010 roku wróciłem do Warszawy i zacząłem naukę w Seminarium, a 30 maja 2015 roku zostałem księdzem.
Nadal mam umysł ścisły, więc môwię raczej krótkie kazania. Moje zainteresowania nie ograniczają się jednak tylko do matematyki, lubię również historię, sport, języki obce (starożytne i nowożytne) oraz ekonomię. Odpoczywam aktywnie - biegam, gram w piłkę nożną, ale nie pogardzę też i dobrą książką.
Jeśli chodzi o rys duchowy, sympatyzuję z odnową charyzmatyczną, bliski jest mi kult Miłosierdzia Bożego i św. Teresa z Lisieux. Najbardziej podobają mi się śpiewy dominikańskie. Najchętniej modlę się idąc i pewnie dlatego co roku czekam z niecierpliwością na sierpniową pieszą pielgrzymkę do Częstochowy - pielgrzymka jest jak życie, drogą do celu.
 
 
 
Ks. Łukasz Lewandowski - wikariusz.
 
 
Do seminarium duchownego wstąpił w 2005 roku po ukończeniu liceum ogólnokształcącego. Święcenia diakonatu przyjął 16 maja 2010 roku, a rok później 28 maja 2011, w 30 rocznicę śmierci Kard. Stefana Wyszyńskiego, z rąk Kard. Kazimierza Nycza przyjął święcenia prezbiteratu. W latach 2011 - 2015 pełnił posługę w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Warszawie. Od 26 sierpnia 2015 jest wikariuszem naszej parafii. Na obrazku prymicyjnym ks. Łukasza czytamy słowa św. Pawła: "Bracia! Przyszedłem do was nie po to, by głosić tajemnicę Boga błyskotliwymi i uczonymi słowami. Postanowiłem wśród was nie znać niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego." (1 Kor 2, 1n)

 

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak - rezydent.

Urodził się 25 sierpnia 1964 roku w Głuchołazach (diecezja opolska). Kapłan Archidiecezji Warszawskiej od 1996 roku po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii klinicznej (Uniwersytet Wrocławski), doktor teologii dogmatycznej (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Odbył studia specjalistyczne i badania naukowe nad personalizmem włoskim na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji.
Był wikariuszem w parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie oraz w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie – Włochach, a także duszpasterzem akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie.
Adiunkt w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
W roku 2006 wykładał mariologię oraz teologię ekumenizmu i dialogu religijnego w The Theological Institute for Oceania w Guam (USA), zaś w latach 2008-2009 – chrystologię na fakultecie teologicznym Studium Generale „Marcianum” w Wenecji oraz eklezjologię w Scuola di Formazone Teologico-Pastorale „Santa Caterina d’Alessandria” w Eraclei.
Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego „Personalizm” (Warszawa-Lublin) oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Fronda” (Warszawa). W stałej współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, z Centro Luigi Stefanini w Treviso oraz z Societa Filosofica Italiana w Wenecji.
Konsultant haseł do Enciclopedia della persona nel XX secolo, pod red. Prof. Antonio Pavana, Endizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009.
Autor 8 książek, ponad 50 artykułów, tłumacz, redaktor naukowy pracy zbiorowej Jan Paweł II – Teolog. Komentarze do Encyklik (Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009).
Od 2010 roku rezydent naszej parafii.


Ks. Łukasz Kątny - rezydent.

Urodził się 13 grudnia 1983 roku w Tucholi. W Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi zdał maturę w 2002 roku. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie ukończył studia filozoficzno – teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. ks. bpa prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi. Od 2007 r. należy do  Stowarzyszenia Communio in Christo w Mechernich (Niemcy), a od 2012 jest członkiem jego rady programowej. Pracę magisterską „Tajemnica Ducha Świętego w świetle «De principiis» Orygenesa” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna i obronił w 2008 roku na wydziale teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2009 roku decyzją ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi został skierowany na studia z muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z Administracji i Sądownictwa w Kościele na wydziale prawa kanonicznego UKSW. Od 2011 roku jest redaktorem pisma Communio in Christo.  W 2012 roku  otrzymał dyplom  licencjata historii/ muzykologii kościelnej i kontynuuje dalej studia w tym zakresie pisząc pracę doktorska. Od 2012 roku rozpoczął studia z liturgiki na wydziale teologicznym UKSW i w czerwcu 2014 r. uzyskał licencjat kościelny z tej dziedziny. Od 2012 r. jest przewodniczącym jury Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Bory Tucholskie”. W styczniu 2014 r. ukończył kurs dokształcający na wydziale prawa kanonicznego UKSW z zakresu Sytuacje nieprawidłowe w życiu osób duchownych i konsekrowanych. We wrześniu 2014 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Jest autorem dwóch haseł (biogramów) dla Encyklopedii Katolickiej oraz kilku artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu muzykologii, liturgiki i teologii duchowości.PROBOSZCZOWIE:

 • KS. PRAŁAT WŁODZIMIERZ KUCHARSKI 1984 – 1995
 • KS. PRAŁAT EDWARD NOWAKOWSKI 1995             


PRACUJĄCY W PRZESZŁOŚCI:

 • KS. PRAŁAT WŁODZIMIERZ KUCHARSKI 1984 – 1995
 • KS. STANISŁAW FLOREK 1985 – 1986
 • KS. EDWARD LATOSZEK 1986 – 1989
 • KS. ZDZISŁAW NOWAK 1987 – 1991
 • KS. RYSZARD PIÓRKOWSKI 1987 –
 • KS. TOMASZ ANISIEWICZ 1989 – 1992
 • KS. JAN BALICKI 1990 – 1991
 • KS. WOJCIECH KOŁAKOWSKI 1991 – 1993
 • KS. JANUSZ CELEJEWSKI 1992 – 1993
 • KS. DARIUSZ KOSK 1993 – 1995
 • KS. JAROSŁAW STOLARCZYK 1993 – 1999
 • KS. JAROSŁAW SIUCHTA (neoprezbiter) 1995 – 1999
 • KS. MARIUSZ JEDLICZKA (neoprezbiter) 1997 – 2000
 • KS. JACEK DZIKOWSKI 1999 – 2005
 • KS. JACEK GRABOWSKI (neoprezbiter) 1999 – 2000
 • KS. SŁAWOMIR PASZOWSKI 2000 – 2005
 • KS. MAREK PRZYBYLSKI (neoprezbiter) 2000 – 2005
 • KS. JACEK GRABOWSKI (rezydent) 2005 – 2006
 • KS. DARIUSZ GOCŁOWSKI 2005 – 2007
 • KS. MACIEJ KLIM 2005 – 2007
 • KS. ARKADIUSZ MAJEWSKI 2007 - 2009
 • KS. ROBERT KAROLAK (neoprezbiter) 2005 - 2009
 • KS. PROF. RYSZARD MOŃ (rezydent) 1999 - 2010
 • KS. MAREK KUMÓR (rezydent) 2006 - 2011
 • KS. SERGIUSZ DĘBECKI (neoprezbiter) 2007 - 2011
 • KS. ANDRZEJ SIKORSKI 2009 - 2011
 • KS. MATEUSZ GAWARSKI 2009 - 2013
 • KS. KONRAD DMOCHOWSKI 2011 - 2015
 • KS. JACEK ROBAK 2012 - 2015


POCHODZĄCY Z PARAFII:

 • KS. KRZYSZTOF GONET wyświęcony 1987r.
 • KS. MACIEJ RACZYŃSKI - ROŻEK wyświęcony 27 maja 2007r.
 • KS. MACIEJ ZIELIŃSKI wyświęcony 27 maja 2007r.
 • KS. MICHAŁ WUDARCZYK wyświęcony 24 maja 2009 r.
 • KS. STEFAN BERNAT wyświęcony 22 maja 2010r.

Odson: 124493     

-------------------------------------------

Parafia Ofiarowania Pańskiego - 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 21
tel/fax +48 (22) 648 58 00, e-mail: kontakt@ofiarowaniepanskie.pl

Projektowanie stron internetowych
Przenoszenie danych do nowego serwisu, przepraszamy za ew. utrudnienia